De btw-praktijk

In de btw-praktijk wordt de toepassing van de btw-regelgeving als lastig ervaren. Een controlebezoek van de Belastingdienst wordt dan ook vaak met enige onrustgevoelens tegemoet gezien. Dat is lang niet altijd noodzakelijk. De ondernemer kan er zelf veel aan doen om er voor te zorgen dat hij “in control” is.

Op basis van een periodieke scan door een onafhankelijke btw-adviseur kunnen eventuele fouten/vergissingen tijdig worden ontdekt. Niet zelden blijkt bij een dergelijke scan dat de belastingplichtige zichzelf tekort doet en er dus per saldo te veel btw wordt afgedragen. Indien dit over meerdere jaren het geval is kan een verzoek om (ambtshalve) teruggaaf (met terugwerkende kracht) worden ingediend.

Indien blijkt dat te weinig btw is afgedragen kan een suppletieaangifte worden gedaan waardoor onnodige boetes worden voorkomen. Tijdens een dergelijke btw-scan wordt ook gekeken naar mogelijke verbeterpunten waardoor in de toekomstige jaren wellicht een btw-besparing gerealiseerd kan worden.